عرشه فولادی 09121243011,اجرای جوش گلمیخ,استادولدینگ

02122876850--www.sazehgostarkabir.com------شرکت سازه گسترکبیر(سهامی خاص)

ضوابط جوشکاری گلمیخ/فروش گلمیخ09121243011
ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٦/٥/٧  کلمات کلیدی: عرشه فولادی ، ورق سقف عرشه فولادی ، کارخانه عرشه فولادی ، فرمینگ عرشه فولادی
ضوابط جوشکاری گلمیخ/فروش گلمیخ09121243011

 

طراحی وتامین متریال و اجرای کامل سقف عرشه فولادی(متال دک)

فروش گلمیخ استاندارد

تلفکس :        02122863077  -  02122876850

تلفن همراه :   09121243011

صفحه کلیپ های تصویری :

http://sazehgostarkabir.com/fa/module.content_Page.82.html

 

ضوابط جوشکاری گل میخ عرشه فولادی در مبحث دهم

 

ضوابط عمومی :

هندسه گلمیخها باید برای انجام جوش قوس الکتریکی به وسیله تجهیزات اتوماتیک خاص اینکار مناسب باشد.

نوع واندازه گل میخ باید در نقشهها مشخصات فنی خصوصی ویا سایر مدارک طراحی تعریف شود.

هر گلمیخ باید دارای یک حلقه محافظ حرارت از جنس سرامیک یا مصالح مناسب دیگر باشد.

در جایی که بدلیل ضخامت رنگ بالا جوشکاری با استادولدینگ نتیجه مناسب را نمیدهد نباید با الکترود گلمیخ ها را روی تیرها جوشکاری نمود ابتدا میبایست با استادولدینگ عملیات جوشکاری گلمیخ را انجام و گلمیخ با قوس الکتریکی به تیر نفوذ و سپس اطراف ان را با الکترود 18-70 با پیش گرمایش توسط آون جوشکاری و پر نمود .

منابع :

aws d1.1

(14.7- iso 14555 )  

در کارگاه های کوچک در صورت عدم دسترسی به تجهیزات جوش میتوان از برشگیرهای پرچی استفاده نمود . 

 

ضوابط مکانیکی:

گلمیخها باید از جنس میله های سرد کشیده شده باشد.سطح قطعه ای که گلمیخها به آن جوش می شوند باید عاری از هرگونه فلس،زنگ،رطوبت ویا هرگونه مواد مضری که مانع از انجام یک جوش مطمئن و خوب می شوند ،باشد.این سطوح ممکن است با برس سیمی سنگزدن تمیز شوند.

حفاظ قوسی یا حلقه سرامیک حافظ جوشکاری باید بطور کامل خشک باشد.اگر به دلایلی مثل رطوبت موجود در هوا یا اثر باران مرطوب شده باشد باید قبل از استفاده به مدت 2 ساعت در دمای 120 درجه قرار گیرد تا بطور کامل خشک باشد.

فواصل طولی و عرضی برشگیرهای گلمیخ از یکدیگر و همچنین فاصله آنها از لبه بال تیر یا شاهتیر نسبت به آنچه که در نقشه ها نشان داده شده می تواند حداکثر 25 میلیمتر مغایرت داشته باشد.حداقل فاصله لبه پایه گلمیخ از لبه بال تیر مساوی قطر گل میخ بعلاوه 3 میلیمتر است .این فاصله نباید کمتر از 38 میلیمتر باشد.

در مورد گلمیخهایی که در داخل بتن مدفون می شوند حلقه سرامیکی باید شکسته و برداشته شود.

در مورد سایر گلمیخها شکستن حلقه سرامیکی اجباری نیست لیکن بهتر است انجام شود.

تکنیک جوشکاری گلمیخ:

 

گلمیخها با استفاده از تجهیزات خودکار جوشکاری گلمیخ که به یک منبع انرژی جریان یکسو با قطبیت مثبت متصل است جوش داده شوند.(دستگاه Studwelding)

در حین جوشکاری تفنگی مربوطه باید تا زمان سفت شدن فلزلت مذاب در موقعیت اولیه جوشکاری و بدون حرکت نگاه داشته شود.

در حالتیکه دمای فلز پایه کمتر از 18- می باشد یا سطح جوشکاری مرطوب است باید از انجام جوشکاری پرهیز کرد.

ضوابط ارزیابی گلمیخها:

گلمیخهای مورد استفاده در ورقهای ذوزنقه ای آزمایش باید با مصالحی باشد که بیانگر شرایط اجرایی باشند.

  • آزمایش خمش
  • آزمایش پیچش
  • آزمایشش کشش

 

کنترل در حین ساخت :

  • علاوه بر بازرسی عینی آزمایش باید شامل خم کردن گل میخ به اندازه تقریبی 30 درجه پس از سرد شدن باشد.
  • آزمایش خم را می توان به کمک یک اهرم و نه ضربات چکش انجام داد.
  • در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد انجام آزمایش خمش باید با بارگذاری آهسته صورت گیرد تا گل میخ در اثر ترد شکنی از بین نرود.
  • هنگامیکه یک گلمیخ غیر قابل پذیرش از سطح عضو تحت تنش کششی برداشته می شود سطحی که گلمیخ مورد نظر از آن قسمت حذف شده باید سنگ زده شده و صاف و همسطح گردد.

رابطه عرض مفیدفرمینگ ولرزش سقف عرشه فولادی 09121243011
ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٦/٥/٧  کلمات کلیدی: اجرای سقف عرشه فولادی ، سقف عرشه فولادی ، عرشه فولادی ، ورق سقف عرشه فولادی
رابطه عرض مفیدفرمینگ ولرزش سقف عرشه فولادی

رابطه عرض مفید فرمینگ ولرزش سقف عرشه فولادی: 

طبق مقررات ملی ساختمان ایران مبحث دهم صفحه ۱۲۶ بند ۱۰-۲-۸-۳-۳ داریم:

ت) انتقال بار بین تیر فولادی و دال بتنی
ت-۱) نواحی لنگر خمشی مثبت

۱. مقاومت برش افقی مورد نیاز: برای عملکرد مختلط کامل، برش افقی مورد نیاز باید به شرح زیر برابر کوچکترین مقدار محاسبه شده بر اساس حالتهای حدی خردشدگی بتن و تسلیم کششی مقطع فولادی در نظر گرفته شود.

خرد شدگی بتن (۱۰-۲-۸-۲۰)
Vhu=0.85fcAc

تسلیم کششی مقطع فولادی (۱۰-۲-۸-۲۰)
Vhu=FYAs

در روابط فوق:
fc= مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه ای بتن
Ac=سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض موثر ورق عرشه فولادی
As=مساحت مقطع فولادی
Fy=تنش تسلیم فولاد مقطع فولادی

۲. مقاومت برش افقی اسمی مقاومت برش افقی اسمی اعضای با مقطع مختلط بر دال بتنی و دارای برشگیر (گلمیخ) باید مطابق رابطه زیر بر اساس مقاومت برشی برشگیرها تعیین گردد. (۱۰-۲-۸-۲۱)

Vhn=Qn

که در آن:
Qn=مجموع مقاومت های برشی اسمی برشگیرها (گلمیخ ها)در حد فاصل نقاط لنگر خمشی مثبت حداکثر و لنگر صفر مطابق مقررات بند ۱۰-۲-۸-۷ ۳.تعداد فاصله و مشخصات برشگیرها (گلمیخ ها)بایستی از طریق برقراری رابطه زیر و بدون احتساب ضریب کاهش مقاومت تعیین گردد. (۱۰-۲-۸-۲۲)

Vhn>Vhu

نتیجه گیری:

با توجه به اینکه مقدار خرد شدگی بتن کمترین مقدار در روابط فوق میباشد لذا هر چه سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض موثر ورق عرشه فولادی بیشترو مطابق استانداردها  باشد مقاومت سقف عرشه فولادی در مقابل زلزله نیز بیشتر می شود.


ضوابط جوشکاری گلمیخ عرشه فولادی 09121243011/فروش گلمیخ
ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٦/٥/٧  کلمات کلیدی: فرمینگ عرشه فولادی ، شرکتهای عرشه فولادی ، ورق سقف عرشه فولادی ، عرشه فولادی

طراحی واجرای کامل سقف عرشه فولادی-فروش گلمیخ 

http://WWW.SAZEHGOSTARKABIR.COM

تلفن : 02122863077 - 02122876850 -

تلفن همراه : 09121243011

ادرس تلگرام :

https://telegram.me/sazehgostarkabir

جهت بازدید ویدئوهای مرتبط با عرشه فولادی  کلیک بفرمایید:

http://sazehgostarkabir.com/fa/module.content_Page.82.html  

  ضوابط جوشکاری گلمیخ در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

 

ضوابط عمومی

هندسه گلمیخها باید برای انجام جوش قوس الکتریکی به وسیله تجهیزات اتوماتیک خاص اینکار مناسب باشد.نوع و اندازه گل میخ باید در نقشه ها مشخصات فنی خصوصی و یا سایر مدارک طراحی تعریف شود.

هر گلمیخ باید دارای یک حلقه محافظ حرارت از جنس سرامیک یا مصالح مناسب دیگر باشد.

 

ضوابط مکانیکی

گلمیخها باید از جنس میله های سرد کشیده شده باشد.سطح قطعه ای که گلمیخها به آن جوش می شوند باید عاری از هرگونه فلس،زنگ،رطوبت ویا هرهرگونه مواد مضری که مانع از انجام یک جوش مطمئن و خوب می شوند ،باشد. این سطوح ممکن است با برس سیمی سنگ زدن تمیز شوند.

حفاظ قوسی یا حلقه سرامیک حافظ جوشکاری باید بطور کامل خشک باشد.اگر به دلایلی مثل رطوبت موجود در هوا یا اثر باران مرطوب شده باشد باید قبل از استفاده به مدت 2 ساعت در دمای 120 درجه قرار گیرد تا بطور کامل خشک باشد.

فواصل طولی و عرضی برشگیرهای گلمیخ از یکدیگر و همچنین فاصله آنها از لبه بال تیر یا شاهتیر نسبت به آنچه که در نقشه ها نشان داده شده می تواند حداکثر 25 میلیمتر مغایرت داشته باشد. حداقل فاصله لبه پایه گلمیخ از لبه بال تیر مساوی قطر گل میخ بعلاوه 3 میلیمتر است .این فاصله نباید کمتر از 38 میلیمتر باشد.

در مورد گلمیخهایی که در داخل بتن مدفون می شوند حلقه سرامیکی باید شکسته و برداشته شود.در مورد سایر گلمیخها شکستن حلقه سرامیکی اجباری نیست لیکن بهتر است انجام شود.

 

تکنیک جوشکاری گلمیخ

گلمیخها با استفاده از تجهیزات خودکار جوشکاری گلمیخ دستگاه(Studwelding) که به یک منبع انرژی جریان یکسو با قطبیت مثبت متصل است جوش داده شوند.

در حین جوشکاری تفنگی مربوطه باید تا زمان سفت شدن فلزلت مذاب در موقعیت اولیه جوشکاری و بدون حرکت نگاه داشته شود.

در حالتیکه دمای فلز پایه کمتر از 18- می باشد یا سطح جوشکاری مرطوب است باید از انجام جوشکاری پرهیز کرد.

 

ضوابط ارزیابی گلمیخها

گلمیخهای مورد استفاده در ورقهای ذوزنقه ای آزمایش باید با مصالحی باشد که بیانگر شرایط اجرایی باشند.

· آزمایش خمش
· آزمایش پیچش
· آزمایش کشش


کنترل در حین ساخت

علاوه بر بازرسی عینی آزمایش باید شامل خم کردن گل میخ به اندازه تقریبی 30 درجه پس از سرد شدن باشد. آزمایش خم را می توان به کمک یک اهرم و یا ضربات چکش انجام داد.در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد انجام آزمایش خمش باید با بارگذاری آهسته صورت گیرد تا گل میخ در اثر ترد شکنی از بین نرود.

هنگامیکه یک گلمیخ غیر قابل پذیرش از سطح عضو تحت تنش کششی برداشته می شود سطحی که گلمیخ مورد نظر از آن قسمت حذف شده باید سنگ زده شده و صاف و همسطح گردد.

  


سوالات متداول سقف عرشه فولادی09121243011 /عرشه فولادی چیست
ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٦/٥/٧  کلمات کلیدی: شرکتهای عرشه فولادی ، کارخانه عرشه فولادی ، ورق سقف عرشه فولادی ، فرمینگ عرشه فولادی

ورق سقف عرشه فولادی/رول فرمینگ ورق عرشه فولادی/گلمیخ استاندارد/جوشکاری گلمیخ/استادولدینگ/دیتیل سقف عرشه فولادی/فلاشینگ /نحوه اجرای سقف عرشه فولادی/آیین نامه های عرشه فولادی/محاسبات عرشه فولادی/ورق گالوانیزه/متال دک/میلگرد/شبکه مش اماده/ضوابط جوشکاری گلمیخ/مقاطع عرشه فولادی/بتن الیاف سازه/کلیپ تصویری نحوه اجرای عرشه فولادی/کلیپ تصویری اجرای جوش گلمیخ/محاسبات تعیین  ضخامت ورق عرشه فولادی/فرمینگ گام 65/فرمینگ گام 75/الزامات فنی درارماتوربندی وبتن ریزی سقف/روش نصب عرشه فولادی/وزن ورق گالوانیزه

 

شرکت عرشه گسترکبیر(سهامی خاص)

تهیه و فرمینگ انواع ورقهای گالوانیزه سقف عرشه فولادی 

(با زینک 120 و با مشخصات گریدA فولادپایه SGC340)

طراحی وتامین متریال و اجرای کامل سقف عرشه فولادی(متال دک)

         تلفکس :       02122863077  -  02122876850          

  تلفن همراه       09121243011    

                         ادرس ایمیل :    info@sazehgostarkabir.com     

ادرس تلگرام :

https://telegram.me/sazehgostarkabir

جهت بازدید ویدئوهای مرتبط با عرشه فولادی  کلیک بفرمایید:

http://sazehgostarkabir.com/fa/module.content_Page.82.html  

 

جهت اشنایی با روش اجرای عرشه فولادی روی عکس زیرکلیک نمایید: 

 

 

جهت بازدید ویدئوهای مرتبط با عرشه فولادی  کلیک بفرمایید:

http://sazehgostarkabir.com/fa/module.content_Page.82.html  

 

عرشه فولادی چیست / سولات متداول در مورد سقف عرشه فولادی:

 

سوال:آیا این نوع سیستم سقفی قابل اجرا روی  اسکلت بتنی است؟

بلی – با دتایل خاص نصب که روی سایت می باشد می توان اجرا کرد.

سوال:ایا در این نوع سیستم سقفی سازه ای نیاز به سقف کاذب دارد؟

بحث استفاده از سقف کاذب مربوط به بخش معماری در سازه ها بوده و بستگی به نوع سقف سازه ای ندارد.تمامی سقف های سازه ای را میتوان بدون سقف کاذب (پارکینگ ها ،انبارها و …) و با سقف کاذب اجرا کرد.

سوال:عملکرد لرزشی این سیستم چگونه است؟

بدلیل وجود ضوابط سختگیرانه در آئین نامه های طراحی علی الخصوص در بخش کنترل لرزش و فرکانس نوسان عرشه های فولادی،سقف های عرشه فولادی جزو کم لرزش ترین سقف های شناخته شده در جهان می باشد.

سوال:آیا در این نوع سیستم از آرماتور کششی استفاده میشود؟

خیر – شکل ورق گسترده موجود در عرشه های فولادی آرماتور کششی سقف را تامین میکند.

سوال:آیا در این نوع سقف از قالبندی وشمع گذاری استفاده میشود؟

خیر – ورق های عرشه فولادی قالب بندی و شمع گذاری سقف را همزمان تامین میکند.

سوال:آیا از ورقهای فولادی میتوان در سطوح شیبدار استفاده کرد؟

بلی – از جمله مزایای این نوع سیستم امکان بتن ریزی همزمان طبقات می باشد که سطوح شیب دار(پله ها) نیز از این بحث مستثنی نمی باشد.

سوال:کاربرد متال دک در کجاهاست؟

به دلیل سرعت بالا، سهولت اجرا و عدم وجود محدودیت هایی همچون دهانه، ارتفاع سازه و سایر مزایا استفاده از ورق های عرشه فولادی در سازه های با کاربری های متفاوت از جمله پل ها ، ساختمان های مسکونی،سازه های صنعتی ومکانهای تجاری به دلیل تنوع در ضخامت ورق ها (8/0 الی 2/1 میلی متر) نیاز به استفاده از این نوع سیستم را دو چندان میکند.

سوال:نحوه عملکرد این نوع سقف با بتن چگونه است؟

بدلیل رعایت ضوابط طراحی تیر های کامپوزیت در دتایل عرشه های فولادی تولیدی این شرکت تیر های سازه ای از نوع تیر کامپوزیت و از بتن موجود در روی عرشه ها به عنوان المان فشاری برای تیر ها استفاده می شود(بال فشاری تیر های کامپوزیت از طریق بتن تامین می شود(

سوال:فواصل بین گلمیخها چگونه است؟

نحوه طراحی گل میخ ها بر اساس روشهای موجود در آئین نامه های طراحی از جمله مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه فولاد آمریکا(AISC) تعیین می شود و بستگی به عرشه فولادی ندارد.

سوال:نحوه نصب گلمیخ ها چگونه است؟

با استفاده از ماشین آلات روز اروپا و با بهره گیری از تکنولوژی Stud Welding بر روی گل میخ های ذوبی که گل میخ ها را بر روی تیر جوش میدهد که این روش جزو به روز ترین ،ارزانترین و سریعترین روش اجرای برش گیر ها در جهان می باشد

سوال:آیا در سقفهای عرشه فولادی محدودیت دهانه داریم؟

خیر – عرشه های فولادی در طول آزاد 3 متری با تیر های فرعی مهار خواهند شدکه این امر بستگی به فواصل ستون ها نداشته و از جمله امتیازات سقف های عرشه فولادی در مقایسه با سایر سیستم ها ی سقفی (تیرچه بلوک-کامپوزیت سنتی) می باشد(این نوع سقف ها محدودیت دهانه های اجرا را از سازه ها رفع نموده است(

سوال:تفاوت سقفهای عرشه فولادی با سقفهای با ورقهای سینوسی(ساندویچ پانل وشیروانی)در چیست؟

آئین نامه های طراحی تنها مقاطع خاصی را برای اجرای عرشه های فولادی که به صورت سقف سازه ای می باشد مجاز می داند در حالیکه مقاطع سینوسی جزو مقاطع تایید شده سازه ای نبوده و فقط برای پوشش های سقفی استفاده می شود.

سوال:آیا آئین نامه موجود استفاده از این سقف را تایید میکند؟

بلی – مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های (AISC) آمریکا استفاده از این نوع سیستم را به دلیل سبک سازی توصیه و مجاز می کند.

سوال:آیا میزان صلبیت این نوع سقفها قابل قبول برای آئین نامه است؟

سوبلی – این نوع سیستم صلبترین سقف شناخته شده در مقایسه با سایر سیستم های سقفی با عملکرد یکطرفه در دنیا می باشد و استفاده از این نوع سیستم در بلند ترین برجهای موجود در جهان موید این مطلب می باشد.

سوال: اجزای تشکیل دهنده سقف عرشه فولادی کدام است؟

اجزای تشکیل دهنده این سیستم غبارتند از : عرشه فولادی، گلمیخ، فلاشینگ، آرماتور و بتن.

سوال:چه محدودیتی برای اجزای تشکیل دهنده این نوع سقف وجود دارد؟

ارتفاع عرشه ها بایستی بین 5 تا 7.5 سانتی متر باشد.
- حداکثر قطر گلمیخ 19 میلی متر و حداقل ارتفاع آن بعد نصب که از بالای عرشه ذوزنقه ای اندازه گیری می شود نباید کمتر از 4 سانتی متر باشد.
- حداقل ضخامت بتن بالای عرشه : 5 سانتی متر.

سوال:روش اجرای این نوع سقف چگونه است؟

روش اجرای سیستم متال دک در سازه های فولادی بدین صورت می باشد که عرشه های ف.لادی بر روی تیرها پخش شده و سپس گلمیخ ها با توجه به نقشه های اجرایی، بر روی بال تیرها جوش می شوند. پس از اجرای شبکه میلگردهای حرارتی و باتوجه به عدم نیاز به میلگردهای کششی، سقف آماده بتن ریزی می باشد.

سوال:آیا روند طراحی تیرفرعی وگلمیخ  در این نوع سقف مانندسیستم کامپوزیت سنتی است؟

بله البته محاسبات گلمیخ در این سیستم با محاسبات برشگیر در سیستم کامپوزیت اندکی تفاوت دارد که روند کامل محاسبات گلمیخ، در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران آورده شده است.

سوال:آیا اجرای بازشو در این نوع سقف امکانپذیر است؟

بله با توجه به ایجاد بازشو، یکی از روش های تعیین شده (برش بدون تمهیدات اضافی، آرماتورگذاری و یا استفاده از تیر فرعی) استفاده می شود.

 

سوال:آیا بتن مورد استفاده در این نوع سقف از نوع خاصی است:

خیر ، استفاده از هر نوع بتن سازه ای با مقاومت فشاری بیشتر از 210 مگا پاسکال مجاز می باشد.