مزایای اسکلت فلزی (سازه گسترکبیر)

 گروه مهندسی سازه گسترکبیر

 مجهز به مدرنترین ماشین الات ساخت اسکلت فلزی جوشی و پیچ ومهرهمزایای ساختمان فلزی :

 مقاومت زیاد : مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است. به این علت در دهانه‌های بزرگ سوله‌ها و ساختمانهای مرتفع ، ساختمانهایی که بر زمینهای سست قرارمی‌گیرند ، حائز اهمیت فراوان می‌باشد.

خواص یکنواخت : فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه می‌شود. از یکنواخت بودن خواص آن می‌توان اطمینان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه‌جویی در مصرف مصالح را باعث می‌شود.

دوام : دوام فولاد بسیار خوب است. ساختمانهای فلزی که در نگهداری آنها دقت گردد ، برای مدت طولانی قابل بهره‌برداری خواهند بود.

 
خواص ارتجاعی : خواص مفروض ارتجاعی فولاد با تقریبی بسیار خوبی مصداق عملی دارد. فولاد تا تنشهای بزرگی از قانون هوک به خوبی پیروی می‌نماید. مثلآ ممان اینرسی یک مقطع فولادی را می‌توان با اطمینان در محاسبه وارد نمود. حال اینکه در مورد مقطع بتنی ارقام مربوطه چندان معین و قابل اطمینان نمی‌باشد.

 

شکل‌پذیری : از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل‌پذیری آن است ، که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است و نیروی دینامیکی و ضربه‌ای را تحمل نماید. در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها ، فوق‌العاده ضعیف‌اند. یکی از عواملی که در هنگام خرابی ، عضو خود خبر داده و ازخرابی ناگهانی و خطرات آن جلوگیری می‌کند.

پیوستگی مصالح : قطعات فلزی با توجه به مواد متشکل آن پیوسته و همگن می‌باشد. ولی در قطعات بتنی صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی سلاح میلگرد وارد میگردد. ترکهایی که در پوشش بتن پدید می‌آید ، قابل کنترل نبوده و احتمالا ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی ضعف بیشتر داشته و تخریب می‌شود.

مقاومت متعادل مصالح،مقاومت : مصالح فلزی در کشش و فشار یکسان ، و در برش نیز خوب و نزدیک به کشش و فشار است. در تغییر وضع بارها ، نیروی وارده فشاری ، کششی قابل تعویض بوده و همچنین مقاطعی که در بارگذاری عادی تنش برشی در آنها کوچک است ، در بارهای پیش‌بینی شده ، تحت اثر پیچش و در نتیجه برش ناشی از آن قرار می‌گیرند. در ساختمانهای بتنی مسلح مقاومت بتن در فشار خوب ، ولی در کشش و یا برش کم است. پس در صورتی که مناطقی احتمالا تحت نیروی کششی قرار گرفته و مسلح نشده باشد تولید ترک و خرابی می‌نماید.

انفجار : در ساختمانها بارهای وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده ، از قطعات پرکننده مانند تیغه ها و دیواره‌ها استفاده نمی‌شود. نیروی تخریبی انفجار سطوح حائل را از اسکلت جدا می‌کند و انرژی مخرب آشکار می‌شود. ولی ساختمان کلا ویران نخواهد گردید. در ساختمانهایی بتن مسلح خرابی دیوارها باعث ویرانی ساختمان خواهد شد.

تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی : اعضاء ضعیف ساختمان فلزی را در اثر محاسبات اشتباه ، تغییر مقررات و ضوابط ، اجراء و …. را می‌توان با جوش یا پرچ یا پیچ کردن قطعات جدید ، تقویت نمود و یا قسمت یا دهانه هایی اضافه کرد.

شرایط آسان ساخت و نصب : تهیه قطعات فلزی در کارخانجات و نصب آن در موقعیت ، شرایط جوی متفاوت با تمهیدات لازم قابل اجراء است.

سرعت نصب : سرعت نصب قطعات فلزی نسبت به اجرای قطعات بتنی مدت زمان کمتری می‌طلبد.

پرت مصالح : با توجه به تهیه قطعات از کارخانجات ، پرت مصالح نسبت به تهیه و بکارگیری بتن کمتر است.

وزن کم : ‌میانگین وزن ساختمان فولادی را می‌توان بین ۲۴۵ تا ۳۹۰ کیلوگرم بر مترمربع و یا بین ۸۰ تا ۱۲۸ کیلوگرم بر مترمکعب تخمین زد ، درحالی که در ساختمانهای بتن مسلح این ارقام به ترتیب بین ۴۸۰ تا ۷۸۰ کیلوگرم برمترمربع یا ۱۶۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم برمترمکعب می‌باشد.

اشغال فضا :‌ در دو ساختمان مساوی از نظر ارتفاع و ابعاد ، ستون و تیرهای ساختمانهای فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمانهای بتنی می‌باشد ، سطح اشغال یا فضای مرده در ساختمانهای بتنی بیشتر ایجاد می‌شود.

ضریب نیروی لرزه‌ای : حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزاء ساختمان می‌شودو به عبارت دیگر ساختمان بر روی زمینی که بصورت تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش است ، بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمل کند. در قابهای بتن مسلح که وزن بیشتری دارد ، ضریب نیروی لرزه‌ای بیشتر از قابهای فلزی است. تجربه نشان می‌دهد که خسارت وارده بر ساختمانهای کوتاه و صلب که در زمینهای محکم ساخته شده‌اند ، زیاد است. درحالی که در ساختمانهای بلند و انعطاف پذیر ، آنهایی که در زمینهایی نرم ساخته شده‌اند ، صدمات بیشتری از زلزله دیده‌اند. به عبارت دیگر در زمینهای نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتا بزرگ است ، ساختمانهای کوتاه نتایج بهتری داده‌اند و برعکس در زمینهای سفت با پریود کوچک ، ساختمانهای بلند احتمال خرابی کمتر دارند.

عکس العمل ساختمانها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف‌پذیری آن دارد و مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار آن در مقابل زلزله ، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است.

معایب ساختمانهای فلزی:

ضعف در دمای زیاد : مقاومت ساختمان فلزی با افزایش دما نقصان می‌یابد. اگر دکای اسکلت فلزی از ۵۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد برسد ، تعادل ساختمان به خطر می‌افتد.

خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی : قطعات مصرفی در ساختمان فلزی در مقابل عوامل جوی خورده شده و از ابعاد آن کاسته می‌شود و مخارج نگهداری و محافظت آن زیاد است.

تمایل قطعات فشاری به کمانش : با توجه به اینکه قطعات فلزی زیاد و ابعاد مصرفی معمولا کوچک است ، تمایل به کمانش در این قطعات یک نقطه ضعف به حساب می آید.

جوش نامناسب : در ساختمانهای فلزی اتصال قطعات به یکدیگر با جوش ، پرچ و پیچ صورت می‌گیرد. استفاده از پیچ و مهره و تهیه ، ساخت قطعات در کارخانجات اقتصادی‌ترین ، فنی‌ترین کار می‌باشد که در کشور ما برای ساختمانهای متداول چنین امکاناتی مهیا نیست. اتصال با جوش به علت عدم مهارت جوشکاران ، استفاده از ماشین آلات قدیمی ، عدم کنترل دقیق توسط مهندسین ناظر ، گران بودن هزینه آزمایش جوش و …… برزگترین ضعف می‌باشد.

تجربه ثابت کرده است که سوله‌های ساخته شده در کارخانجات درصورت رعایت مشخصات فنی و استاندارد ، این عیب را نداشته و دارای مقاومت سازه‌ایی بهتر در برابر بارهای وارده و نیروی زلزله است.

تلفن تماس :

09128430075- 02122876850

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید