عرشه فولادی (کارگاه جامه پوشان)

اجرای سقف عرشه فولادی metal deck

طبقه دوم سوله کارگاه خیاطی

کارفرما: شرکت جامه پوشان 

محل پروژه : واوان

/ 0 نظر / 8 بازدید