سازه گسترکبیر(ساخت ونصب اسکلت فلزی)

ساخت ونصب اسکلت فلزی و اجرای سقف کامپوزیت

ساختمان 15 طبقه واقع در خیابان سهرورذی تهران

/ 0 نظر / 8 بازدید